Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι__ - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, [1988].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Λαζαρίδης, Τάκης [Φιλάρετος] (1928-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
 4. [1988]