Η κόκκινη καταιγίδα - Αθήνα: Τυπογραφικός Οργανισμός Αθηνών, 1959.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
  1. Αθήνα
  1. Τυπογραφικός Οργανισμός Αθηνών
 3. 1959