Το έπος της νέας γενεάς : Κόνιτσα - Γράμμος - Μουργκάνα - Πελοπόννησος - Στερεά Ελλάς : εικονογραφημένον λεύκωμα βάσει αυθεντικών φωτογραφιών - 1η έκδοσις. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Φωτογραφικά λευκώματα
  1. Γούναρης, Αντώνης
 3. 1η έκδοσις
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 1948