Καπάτσης, Ξένος

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
  4. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
  5. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
  6. Άνδρας
  7. Ελληνικά
  8. Original: AltSol Company - Rules: RDA