Ανοστάλγητες ενθυμήσεις : το ξεσπίτωμα, από πόρτα σε πόρτα, γυρεύοντας γιατρό - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1979.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μποσινάκος, Γιώργος Αθ. (1903-2002)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1979