1940-1949

 1. Γεγονός
 2. 1940
 3. 1949
 4. Ελληνικά
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1940-1949 -- Προσωπικές αφηγήσεις
  2. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1940-1949
  3. Αλμυρός -- Ιστορία -- 1940-1949 -- Προσωπικές αφηγήσεις