Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. (1875-1950)

 1. Πρόσωπο
 2. 22 Δεκεμβρίου 1875
 3. 11 Νοεμβρίου 1950
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  2. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ)
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη