Θεμέλιο

 1. Οργανισμός
 2. 1963
 3. 1967
 4. 1975
 5. Αθήνα
 6. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων - Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Οι εκδόσεις Θεμέλιο ιδρύθηκαν το 1963 μετά από πρωτοβουλία της ΕΔΑ και είχαν υπεύθυνο τον Δημήτρη Δεσποτίδη. Η δικτατορία έκλεισε τις εκδόσεις οι οποίες επαναλειτούργησαν με τη μεταπολίτευση ύστερα από πρωτοβουλία του ΚΚΕ Εσωτερικού.

   (Πηγή: Γιώργος Ν. Αλεξάτος, Ιστορικό λεξικό του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος, 2η έκδοση, Εκδόσεις Γειτονιές του Κόσμου, Αθήνα, 2008, σ. 18-19)

 7. Επίσημη ιστοσελίδα εκδότη
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA