Στεφανόπουλος, Στέφανος Χ. (1898-1982)

 1. Πρόσωπο
 2. 03 Ιουλίου 1898
 3. 04 Οκτωβρίου 1982
 4. Πύργος Ηλείας
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1964 (Φεβρουαρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  1. Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα (ΛΚΚ)
  2. Ελληνικός Συναγερμός
  3. Λαϊκόν κόμμα
  1. Λαϊκόν Ενωτικό Κόμμα (ΛΕΚ)
  1. Κυβέρνηση 1965 (Σεπτεμβρίου) Στέφανου Στεφανόπουλου
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  2. Κυβέρνηση 1948 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  3. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  4. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  5. Κυβέρνηση 1946 (Οκτωβρίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  6. Κυβέρνηση 1950 (Ιανουαρίου) Ιωάννη Θεοτόκη [Υπηρεσιακή]
  7. Κυβέρνηση 1944 (Οκτωβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εθνικής Ενότητας]
  8. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  9. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  10. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]
  11. Κυβέρνηση 1950 (Σεπτεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  12. Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  13. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  14. Κυβέρνηση 1952 (Νοεμβρίου) Αλέξανδρου Παπάγου