Στασινόπουλος, Μιχαήλ Δ. (1903-2002)

 1. Πρόσωπο
 2. 27 Ιουλίου 1903
 3. 31 Οκτωβρίου 2002
 4. Μεσσήνη
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση1958 (Μαρτίου) Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου [Υπηρεσιακή]
  2. Κυβέρνηση 1952 ( Οκτωβρίου) Δημητρίου Κιουσόπουλου [Υπηρεσιακή]