Αθάνας, Γεώργιος (1893-1987)

  1. Πρόσωπο
    1. Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)