Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Revolt in Athens

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. [1970]
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Αττική (Νομός)
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0016
  1. 315489558 (Work) ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Περίληψη: In December 1944, following the withdrawal of the German occupation troops, Athens became the scence of bitter fighting between the British-sponsored government of George Papandreaou and the Greek Left. This upheaal and its suppression set the stage for the full-scale civil war of 1946-1949 and for much that has plagued that troubled nation ever since. John O. Iatrides examines the immediate causes of the "Second Round," as this tragedy came to be called, and analyzes the Allies' reactions to it. His conclusions are new and important.

   Princeton University Press
 5. Original: . - Rules: RDA