Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)

 1. Πρόσωπο
 2. 1911
 3. 26 Απρίλίου 1989
 4. Λευκάδα (Πόλη)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα - Γαλλική υπηκοότητα
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  3. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  4. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)