Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949 - Αθήνα: Ολκός, 1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Bærentzen, Lars
  2. Smith, Ole Langwitz (1943-1995)
  3. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
  1. Παρίση, Αριστέα
  1. Engberg, Sysse Gudrun (1939)
  1. Αθήνα
  1. Ολκός
 3. 1992