Κουκουλές, Γιώργος Φ.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Άνδρας
 7. Ελληνική
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Ομότιμος καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου
  1. LC|n 85101308 ⟶ Koukoules, Giōrgos Ph.‏
  1. 329925 ⟶ Κουκουλές, Γιώργος Φ.
  1. 0000 0000 6361 8722 ⟶ Koukoulēs, G.
  1. 279746583 (Personal) ⟶ Koukoules, Giōrgos F.
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA