Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  2. Μπάδα, Κωνσταντίνα
  3. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  4. Βουτυρά, Ευτυχία
  5. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2008