Κοκοβλής, Νίκος (1920-2012)

 1. Πρόσωπο
 2. 1920
 3. 11 Αυγούστου 2012
 4. Μικρά Ασία
 5. Χανιά
 6. Έλληνας
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)