Παναγιωτόπουλος, Παναγής. Η κομμουνιστική μνήμη της ήττας : διερευνώντας τις κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της μετα-ιστορικής ηθικής δικαίωσης

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
    1. Παναγιωτόπουλος, Παναγής (1971-)
  2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
  3. Ελληνικά
    1. Από 04/1946 - Μετά 1950
    1. Συλλογική μνήμη
    1. W0051/06
    1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

  4. Original: . - Rules: RDA
    1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-) [Επιμελητής]. Το εμφύλιο δράμα