"Το όπλο παρά πόδα" : οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  2. Μποντίλα, Μαρία
  3. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  4. Βουτυρά, Ευτυχία
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2005