Κινηματογραφικά έργα

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Ταινίες μυθοπλασίας
    2. Ντοκιμαντέρ
    1. Στη μορφή «Κινηματογραφικά έργα» εντάσσονται κινηματογραφικές παραγωγές που αναφέρονται στη δεκαετία του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Τα «Κινηματογραφικά έργα» σε σχέση με την τυπολογία μπορεί να είναι «Ντοκιμαντέρ» ή «Ταινίες μυθοπλασίας».