Άρθρα [σε περιοδικά έργα]

 1. Είδος
 2. Μορφές έργων
 3. Ελληνικά
  1. Βιωματικά έργα [Άρθρα]
  2. Ερευνητικά έργα [Άρθρα]
  3. Επιστημονικά έργα [Άρθρα]
  4. Δημοσιογραφικά έργα [Άρθρα]
  1. Στη μορφή «Άρθρα σε περιοδικά έργα» εντάσσονται κείμενα που δημοσιεύονται ως άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις, όπως είναι περιοδικά και εφημερίδες. Τα άρθρα αυτά σε σχέση με την «Τυπολογία έργου» μπορούν να πάρουν, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τις τιμές «Επιστημονικά έργα (άρθρα)», «Ερευνητικά έργα (άρθρα)» και «Δημοσιογραφικά έργα (άρθρα)».