Καραμανλής, Κωνσταντίνος Γ. (1907-1998)

 1. Πρόσωπο
 2. 08 Μαρτίου 1907
 3. 23 Απρίλίου 1998
 4. Πρώτη (Σέρρες)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Καραμανλής, Κώστας Α. (1956-)
  1. Λαϊκόν κόμμα
  2. Ελληνικός Συναγερμός
  1. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ)
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  1. Κυβέρνηση 1958 (Μαΐου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  2. Κυβέρνηση 1974 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή
  3. Κυβέρνηση 1974 (Ιουλίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή [Εθνικής Ενότητας]
  4. Κυβέρνηση 1977 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή
  5. Κυβέρνηση 1955 (Οκτωβρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  6. Κυβέρνηση 1961 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  7. Κυβέρνηση 1956 (Φεβρουαρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  1. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  2. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  3. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  4. Κυβέρνηση 1948 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  5. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  6. Κυβέρνηση 1950 (Σεπτεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  7. Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  8. Κυβέρνηση 1952 (Νοεμβρίου) Αλέξανδρου Παπάγου