Μητσοπούλου, Αναστασία Ι.

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
  3. Ιστορικός
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Γυναίκα
    1. Η Αναστασία Μητσοπούλου έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ίδιας σχολής. Το 2013 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη ιδεολογικών ζητημάτων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA