Ο ελληνικός αντικομμουνισμός στον "σύντομο 20ό αιώνα" : όψεις του δημόσιου λόγου στην πολιτική, στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αντικομμουνισμός
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  3. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  4. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. Μητσοπούλου, Αναστασία Ι.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2014
 4. 376 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-458-520-5
 6. Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [347]-368) και ευρετήριο
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.52.M48 2014
 7. DF849.52.M48 2014
 8. W0223-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA