33 χρόνια πίσω : από τα εγχειρήματα του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1980.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)
    1. Χωρίς τόπο
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1980