Οι μαχήτριες του Γράμμου στον αγώνα για λευτεριά - ανεξαρτησία - ειρήνη - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Βιογραφίες
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1949
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ