Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Συλλογική μνήμη
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
  2. Πασχαλούδη, Ελένη
  3. Αντωνίου, Γιώργος
  4. Δεμερτζής, Νίκος (1958-)
  5. Αντωνίου, Γιώργος
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 3. 2013