Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα]-Ερμής, 1999.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
    2. Ερμής
  3. 1999