Τα απόπαιδα - Αθήνα: Εξάντας, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Λατίφη-Τέντα, Κατίνα
  1. Αθήνα
  1. Εξάντας
 3. 1999
 4. 357, [2] σελίδες 21 εκατοστά
 5. 960-256-408-3 - 978-960-256-408-0
 6. Περιλαμβάνει 24 σελιδες ένθετες με ασπρόμαυρο φωτογραφικό υλικό.
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΝΦ-725-OGK
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΜ ΛΑΤ
 7. W0462-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA