Ηρωϊκή πορεία - "Ελεύθερη Ελλάδα": Τυπογραφείο της "Εξόρμησης", 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος] (1920-2002)
    1. "Ελεύθερη Ελλάδα"
    1. Τυπογραφείο της "Εξόρμησης"
  3. 1948