Τζεφρώνης, Λεωνίδας (1920-2006)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. 18 Απρίλίου 2006
  4. Έλληνας
    1. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογία (ΣΥΝ)
    2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)
    3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)