Δαμιανίδης, Γιάννης (1927-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1927
  3. Έλληνας
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
    2. Άγιος Ευστράτιος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης εξορίστων