Καλλέργης, Λυκούργος (1914-2011)

  1. Πρόσωπο
  2. 07 Μαρτίου 1914
  3. 27 Αυγούστου 2011
  4. Χουμέρι Μυλοποτάμου
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Φωκά, Μαρία (1917-2001)