Υπόθεση Μπελογιάννη (Ιούνιος 1950 - Μάρτιος 1952)

  1. Γεγονός
  2. Νομικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου - Πολιτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. Ιούνιος 1950
  4. 30 Μαρτίου 1952
  5. Αθήνα
  6. Μπελογιάννης, Νίκος (1915-1952) - Μπάτσης, Δημήτρης (1916-1952) - Παππά, Έλλη (1920-2009) - Λαζαρίδης, Τάκης [Φιλάρετος] (1928-) - Φωκά, Μαρία (1917-2001) - Πλουμπίδης, Νίκος (1902-1954) - Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα - Ιωσήφ, Ανδρέας (1915-2006) - Καλαμάρο-Μπάτση, Λίλιαν
  7. Ελληνική
  8. Original: AltSol Company - Rules: RDA