Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι__ - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, [1988].

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λαζαρίδης, Τάκης [Φιλάρετος] (1928-)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
  4. [1988]