Βαρύτατο τίμημα, 1941-1952 - Αθήνα: Δωδώνη, 1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Καλαμάρο-Μπάτση, Λίλιαν
  1. Αθήνα
  1. Δωδώνη
 3. 1981