Γράμμος : στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : ιστορικός - ταξιδιωτικός οδηγός - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2009.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ταξιδιωτικοί οδηγοί
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 2009