Ώσπου να ξημερώσει - Αθήνα: Ολκός, 1976.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Πολιτικές εκτελέσεις περιόδου εμφυλίου
  1. Σκούρτης, Σταμάτης
  1. Αθήνα
  1. Ολκός
 3. 1976