Ώσπου να ξημερώσει - 2η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1993.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Πολιτικές εκτελέσεις περιόδου εμφυλίου
  1. Σκούρτης, Σταμάτης
 3. 2η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 1993