Η εκτέλεση της ειρήνης : υπόθεση Νικηφορίδη - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1988.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές δολοφονίες
  1. Κουζινόπουλος, Σπύρος (1947-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 1988
 4. 154,[1] σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. 960-03-0061-5
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α4/8
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-623-SH
 6. DF849.5.K68 1988
 7. W0487-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA