Αγωνιστές : η ελληνική Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο - Αθήνα: Παρασκήνιο, 2002.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαυροειδής, Λευτέρης (1918-2012)
  1. Λαζάρου, Φώφη (1922-2015)
  2. Φιλίνης, Κώστας (1921-2014)
  3. Γλέζος, Μανώλης (1922-2020)
  4. Σακελλαρίου, Βασίλης
  5. Μπενάς, Τάκης (1925-)
  1. Αθήνα
  1. Παρασκήνιο
 3. 2002
 4. 336 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 5. Πολιτική και ιστορία : Προσκήνιο
 6. 960-7057-89-9
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)04314/2007-1
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.1/2
 7. W0489-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA