Οι ήρωες γεννιούνται στη θύελλα : η ζωή και η δράση του μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - Θεσσαλονίκη: Ένεκεν, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μότσιος, Νίκος (1932-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ένεκεν
 3. 2008
 4. 351 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. 978-960-98153-2-1
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)01657/2010-1
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α2/3
 6. W0503-01
 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA