Γερμανία, Δυτική

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Χώρες
  1. Γερμανία
  1. Η Δυτική Γερμανία είναι το κοινό όνομα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Bundesrepublik Deutschland) που ήταν κράτος της Κεντρικής Ευρώπης. Συνόρευε βόρεια με τη Δανία, ανατολικά με την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας (Ανατολική Γερμανία), την Τσεχοσλοβακία, νότια με την Ελβετία και την Αυστρία και δυτικά με ΓαλλίαΒέλγιο και Ολλανδία. Υπήρξε την περίοδο 1949-1990 και κατείχε το Δυτικό και νοτιοανατολικό τμήμα της σημερινής Γερμανίας και πρωτεύουσα ήταν η Βόννη.

   Wikipedia
  1. 302734 ⟶ Γερμανία, Δυτική
  1. Q713750 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 128537623 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA