10 και μία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων : οι διαιρετικές τομές στην Ελλάδα την περίοδο 1910-2017 Τεύχος 4, Η αδύνατη συνύπαρξη - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2017.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διαμαντόπουλος, Θανάσης Σ. (1951-)
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2017
 4. 96 σελίδες 21 εκατοστά
 5. 978-960-458-764-3
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης320.9495 ΔΙΑ
  1. Ευχαριστίες - Απόσπασμα από τα Προλεγόμενα του 1ου τεύχους 0 - Προλεγόμενα - Χρονολόγιο
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   Κατοχή - Απελευθέρωση (περίοδος της πολιτειακής εκκρεμότητας)
   Α. Οι τρεις ανταγωνιστικές νομιμοποιήσεις
   Β. Αντιστασιακοί και δοσίλογοι
   Γ. Η "παραδοσιακή" διαιρετική τομή βασιλόφρονες-δημοκρατικοί, αμβλυμένη
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Παλινόρθωση και Εμφύλιος
   Α. Κομμουνιστές-αντικομμουνιστές / "εθνικόφρονες"
   Β. Η σχετική αυτονόμηση της στρατιωτικής από την πολιτική εξουσία
   Εν κατακλείδι...
   Επίμετρο - σχόλιο Ν. Μαραντζίδη

  1. Η 5η δεκαετία του 20ού αιώνα, η δεκαετία του 1940, ασφαλώς και έχει μείνει στο συλλογικό ιστορικό ασυνείδητο των Ελλήνων ως η δεκαετία της μεγάλης αδελφοκτόνου ανθρωποσφαγής. Ωστόσο η λειτουργία και η νέα δομή του πολιτικού της συστήματος δεν προσδιορίστηκε αποκλειστικά από τη διαιρετική τομή που δημιούργησε ο Εμφύλιος. Αντίθετα, κατέγραψε τις επιπτώσεις πολύ σύνθετων και όχι πάντα μονοδιάστατων ιστορικών διεργασιών. Και αυτό, διότι η συγκεκριμένη δεκαετία χαρακτηρίζεται από την παρουσία πλήθους διαιρετικών τομών, ορισμένων κληροδοτημένων από το παρελθόν, οι οποίες, μέσα από τη συνύπαρξή τους, άλλαξαν εκ βάθρων την πολιτική πραγματικότητα, τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και τις κοινωνικές συγκρούσεις στην πολυτραυματία χώρα...

 6. 320.9495 ΔΙΑ
 7. W0506-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA