Άνω Πέτρα (Άρτα)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Άρτα (Νομός)
    1. 770379 ⟶ Άνω Πέτρα (Άρτα)
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA