«Κοβεντάρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ)

 1. Οργανισμός
 2. 1688
 3. Κοζάνη
 4. Κοζάνη
 5. Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7 - Κοζάνη - Κοζάνης - Ελλάδα - 50132 - email: info@kozlib.gr, service@kozlib.gr
 6. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Κοζάνη
  1. “Koventarios” Municipal Library of Kozani (KMLK) [Αγγλική]
  1. Η «Κοβεντάρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), είναι μια βιβλιοθήκη με πλούσια και μακρόχρονη ιστορία, η μελέτη της οποίας μας βοηθάει να κατανοήσουμε πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, το ρόλο που έπαιξε το βιβλίο, σαν εργαλείο γνώσης, στην ζωή των κατοίκων του τόπου και να γνωρίσουμε το μορφωτικό και κοινωνικό τους επίπεδο, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους σε διάφορες χρονικές περιόδους.

   Τα στοιχεία, όσα διαθέτουμε για τη βιβλιοθήκη και την ιστορία της, βρίσκονται σκόρπια στο αρχείο της και μας προσφέρουν μια πλήρη εικόνα της πορείας της μέσα στο χρόνο. Η συστηματική μελέτη των αρχείων της αποτελεί όρο απαράβατο για κάθε σοβαρή έρευνα που αφορά στην περιοχή, για να καταλήξει κάποιος σε θετικά, επιστημονικά και τεκμηριωμένα συμπεράσματα και όχι σε αβέβαιες και υποκειμενικές μαρτυρίες που συχνά βασίζονται σε δευτερεύουσες πηγές. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν εκ των πραγμάτων να  παραθέσουμε μια αναλυτικότερη ιστορία της, χωρίς την «εξ αυτοψίας» μελέτη των αρχείων της. Σημειώνουμε, όμως, επιλεκτικά την αδιάκοπη λειτουργία της και το συνεχές ενδιαφέρον για εμπλουτισμό της συλλογής της, που μαρτυρούν  τον χρηστικό της χαρακτήρα και επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό της ως βιβλιοθήκης με πλατύ γνωστικό ορίζοντα. Σκοπός και κύριο μέλημα της εκάστοτε Δημοτικής αρχής είναι η συνεχής δραστηριοποίησή της στην τοπική κοινωνία και η προσεχτική χρήση της πείρας και της τεχνολογίας με στόχο πάντα τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς διάδοση της γνώσης.

    

   Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

   Από την επίσημη ιστοσελίδα
 7. Ιστοσελίδα βιβλιοθήκης - OPAC βιβλιοθήκης
  1. 393535 ⟶ Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
  1. Q12879153 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 0657 3553 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 125216206 (Corporate) ⟶ Dēmotikē Vivliothēkē Kozanēs
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA