Εκδόσεις Αρχείο

  1. Οργανισμός
  2. Αθήνα
  3. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
    1. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ επιθυμούν να βγάλουν από τα συρτάρια και να αναδείξουν στο ευρύτερο κοινό –και όχι μόνο στους ερευνητές– αρχειακό υλικό προερχόμενο από οικογενειακά ή ιδιωτικά αρχεία κάθε θεματολογίας και μορφής (αφηγήσεις, ημερολόγια, απομνημονεύματα, φωτογραφίες, αλληλογραφίες, ντοκουμέντα, σχέδια, κ.ά.), αλλά και αθησαύριστα ή ανέκδοτα κείμενα λογοτεχνών του παρελθόντος.

      Από την ιστοσελίδα του εκδότη
  4. Επίσημη ιστοσελίδα
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA