Παρατηρητής της Θράκης

 1. Οργανισμός
 2. Κομοτηνή
 3. Θράκη
 4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων - Ελληνικές εφημερίδες
  1. Η εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης» είναι καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Κυκλοφορεί και στους τρεις νομούς της Θράκης με δικό της δίκτυο διανομής. Απευθύνεται στο σύνολο των πληθυσμιακών ομάδων της Θράκης, εφόσον καθημερινά φιλοξενεί τις ειδήσεις και στα τουρκικά, συγκεφαλαιώνει τη θρακική δημοσιογραφία, εφόσον διαθέτει δημοσιογράφους στους νομούς Ξάνθης και Έβρου, ενώ έχει και συνεργάτες κύρους, σε πανελλήνιο επίπεδο.

   Από την ιστοσελίδα της εφημερίδας
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA