Πριν 1940 - Μέχρι 12/1942

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Δεκέμβριος 1942
 4. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου (Οκτώβρης 1940)  και φτάνουν μέχρι και την περίοδο της έναρξης των εμφύλιων συγκρούσεων στην Ελλάδα (αρχές 1943).

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Ελληνοϊταλικός πόλεμος
   - Ελληνογερμανικός πόλεμος
   - Ελληνικές Κυβερνήσεις Μέσης Ανατολής
   - Γερμανική, ιταλικής και βουλγαρική κατοχή
   - Πρώτες αντιστασιακές ομάδες

    

    

    

    

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA