Η μάχη της Έδεσσας : πικρές μνήμες του εμφυλίου - Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2002.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Βέττας, Γιάννης (1945-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ερωδιός
 3. 2002
  1. Πρόλογος - Στους αφανείς - ΜΕΡΟΣ Α': ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ - ΜΕΡΟΣ Β': Η ΜΑΧΗ - ΜΕΡΟΣ Γ': Ο ΑΠΟΗΧΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΧΑΡΤΕΣ - Βιβλιογραφία - Προφορικές μαρτυρίες